Dự Án Lắp Đặt Camera Cho Nhà Hàng & Khách Sạn Trần Long

Công ty Kamera đã lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống tổng đài, hệ thống mạng, hệ thống server cho hệ thống nhà hàng và khách sạn Trần Long tại Bình Dương và TPHCM.
*Tham khảo thêm:

Dự Án Lắp Đặt Camera Quan Sát Tại Công Ty Toàn Mỹ.
Dự Án Lắp Đặt Camera Quan Sát Tại Công Ty Thép Tú Sơn.
Dự Án Lắp Đặt Camera Cho Khu Phố Hiệp Bình Chánh Thủ Đức.
Dự Án Lắp Đặt Camera Quan Sát Tại Công Ty Tổng Hợp Mười.
Dự Án Lắp Đặt Camera Quan Sát Tại Công Ty Dệt May Thế Hòa.