Dự Án Lắp Đặt Camera Quan Sát Tại Công Ty Dệt May Thế Hòa

Công ty Công Nghệ Kamera đã lắp đặt camera quan sát cho xưởng dệt may Thế Hòa - Bình Dương*Tham khảo thêm:

Dự Án Lắp Đặt Camera Quan Sát Tại Công Ty Toàn Mỹ.
Dự Án Lắp Đặt Camera Quan Sát Tại Công Ty Thép Tú Sơn.
Dự Án Lắp Đặt Camera Cho Khu Phố Hiệp Bình Chánh Thủ Đức.
Dự Án Lắp Đặt Camera Quan Sát Tại Công Ty Tổng Hợp Mười.